Bli medlem

Bli medlem

For å bli opptatt som medlem av Tangent Norge må du:

  • ha vært medlem av Ladies Circle Norge
  • betale medlemskontingent kr 450,-. Kontonummer 1813.54.98315.
    (Påfølgende år og de videre årene er kontingenten kr. 400,-)

Send mail til kasserer@tangentnorge.no med fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

Vi vil sende ut medlemsbevis og en «intro-pakke» så snart innmeldingen er fullført.

Alle medlemmer er velkommen til å delta på Tangent Norges landsmøter som normalt holdes i mai

Ønsker du å starte en ny klubb:

  • ta kontakt med Tangent Norges styre for å få tilsendt guidelines
  • dato for chartring meldes til landsstyret så vi kan chartre dere
  • send liste over medlemmene i den nye klubben til landskassereren så hun kan legge de inn i medlemslisten og sikre at alle er innmeldt i Tangent Norge

Velkommen